Mobil logo

Traditionell Kinesisk Medicin (TKM)

TKM är ett samlingsbegrepp för ett antal medicinska inriktningar som brukats och som utvecklats i Kina under tusentals år. De huvudsakliga terapeutiska inriktningarna i kinesisk medicin är farmakologi, akupunktur, qigong och kinesisk massage. Dessa behandlingsmetoder används både i rent botande såväl som i lindrande och sjukdomsförebyggande syfte. Internationellt har kinesisk medicin, speciellt akupunktur fått stor uppmärksamhet både inom såväl som utanför den officiella hälso- och sjukvården. Seriös forskning har tagit fart och varje år arrangeras stora internationella konferenser både i Kina och i västvärlden.

Numera är den kinesiska medicinen en viktig del av den globala hälso- och sjukvården. I Sverige har man tagit till sig den kinesiska medicinen först de senaste 20-åren, dock med kraftiga förbehåll – några kinesiska teorier får inte användas över huvudtaget. Kinesisk medicin har jämfört med andra länder fått liten spridning i Sverige, delvis beroende på en avog inställning från svenska myndigheter samt och att man inom hälso- och sjukvården har en ovilja att anamma den kinesiska medicinen och håller fast vid ett och samma betraktelsesätt – att inte vilja acceptera något som inte kan förklaras inom det egna medicinska systemet. Dels har Socialstyrelsens strama regler för legitimerad vårdpersonal utövat en påtaglig roll som förhindrar dessa vårdgivare att gå utanför vad man anser vara vetenskapliga gränser.