Mobil logo

Om Kanåsen Friskcenter

Kanåsen Friskcenter ligger inom Turistområdet Åkulla Bokskogar, ca 15 km öster om Varberg. Naturen runt omkring är storslagen med gångavstånd till två sjöar. Det finns inga större vägar eller störande moment i närheten och tystnaden är påfallande.
 
Vi fokuserar på “Natur och Hälsa” där vi utgår ifrån det friska hos människan i en helhetssyn.  Naturens läkekraft skall ge ny energi. Redan i den tusenåriga Traditionella Kinesiska Medicinen utgår man ifrån att människan är en del av naturen och att hon måste leva i harmoni med naturen och de naturliga elementen trä, vatten, jord, luft och eld för att undvika ohälsa och obalans i livet.
 
Vi diskuterar relationer, levnadsvanor, kost och motion, värderingar, etik, moral, livsfilosofi och/eller religion. Att hitta känslan av sammanhang (KASAM) kan betyda vägen till ett meningsfullt och friskare liv.
 
Vi satsar på enkelheten och lugnet i naturen. Det ombyggda stallet manar till eftertanke, reflexion och meditation. Här kan du landa med dina tankar och låta stressen sjunka ner i jorden. Att sitta lugnt och samtala, kanske en tyst monolog vid bäcken med en kopp te, eller att känna skogens energier kan vara början till förändring.
 
På Kanåsen Friskcenter tar vi emot alla som behöver en paus i livet stressade, trötta, sjukskrivna, eller som endast behöver lite andrum eller tankerum i tillvaron. Vi vänder oss till enskilda, företag, statliga och kommunala institutioner, företagshälsovård, turister och andra  i kommunen.

Om Lisbeth Hordnes

Jag som förestår Kanåsen Friskcenter heter Lisbeth Hordnes och har många års erfarenhet av arbete med människor från olika kulturer.

Jag är Auktoriserad Socionom, Diplomerad Massör och har en treårig utbildning i Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) och Akupunktur. Jag har dessutom en ettårig friskvårdsutbildning med fokus på befrämjande av Hälsa. Jag har läst 70 poäng basmedicin på universitet. Jag har steg 1 i Kognitiv beteendeterapi (kbt). På senare år har jag också utövat yoga och studerat på Axelssons gymnastiska institut i Stockholm till yogalärare, diplomerad 2018.  Jag utövar också qigong sedan 20 år tillbaks. Jag har projekt och ledarskapsvana från mitt tidigare yrke som Delegat för Internationella Röda Korset. Under kriget på Balkan var jag bl a ansvarig för ett psykosocialt projekt för krigs-drabbade. Jag arbetade senare med organisationsutveckling och program-utveckling inom Röda Korset i Sverige, Afrika och Central-Asien. Jag har egen erfarenhet av sjukdom och naturens läkande kraft.